środa, 19 stycznia

Jak wygląda produkcja i wprowadzenie suplementu na rynek?

produkcjaSuplement diety jest środkiem spożywczym, stosowanym w celu uzupełnienia codziennej diety. To skoncentrowane źródło witamin lub składników mineralnych oraz często jeszcze innych substancji o charakterze odżywczym lub wywołującym efekt fizjologiczny. Należy podkreślić jednak jeden aspekt: suplement diety nie jest lekiem, chociaż dostępny jest przede wszystkim w aptekach. Jako środek spożywczy musi on posiadać cechy oraz spełniać kryteria, jakie stosuje się wobec żywności pod względem wartości sensorycznej, odżywczej oraz bezpieczeństwa dla zdrowia konsumentów. 

Suplementy diety na polskim rynku

Badania przeprowadzone jeszcze w 2015 r. wykazały, że co czwarta badana osoba ma trudności ze zdefiniowaniem pojęcia suplement diety oraz przypisuje im właściwości lecznicze. Ponad połowa ankietowanych osób była przekonana, że produkty te w obrocie traktowane są jak leki. W tym samym roku Polacy wydali na suplementy diety 3,5 mld zł., kupując za tę kwotę 190 mln opakowań. Zatem statystyczny Polak rocznie wydaje na zakup suplementów diety 100zł. Organ rejestrujący tego rodzaju produkty – Główny Inspektorat Sanitarny rejestruje ponad 30 tys. „tytułów” suplementów diety. Rynek tych produktów co roku rośnie o ok. 8%.

Produkcja suplementów diety

Przedsiębiorca przystępujący do produkcji suplementów diety musi spełnić szereg wymagań związanych z utrzymaniem w przedsiębiorstwie odpowiednich zasad higieny. Przede wszystkim musi zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanego produktu. Przedsiębiorca jest zobowiązany do stworzenia takich warunków produkcji, by linia produkcyjna realizowała warunki bezpieczeństwa i przepisy zarówno krajowe jak i europejskie. Elementem kontrolnym są tu procedury jakościowe:

  •  Dobre Praktyki Higieniczne – GHP
  •  Dobre Praktyki Produkcyjne – GMP
  •  System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli – HACCP

Ważnym kryterium oceny przebiegu produkcji suplementów diety jest realizacja rozporządzenia dotyczącego higieny środków spożywczych. Cała powierzchnia stanowiąca miejsce produkcji, wszystkie sprzęty i urządzenia muszą być zachowane w czystości i sterylności, tak aby zminimalizować niebezpieczeństwo powstawania jakichkolwiek zanieczyszczeń produktu.

Wprowadzenie do obrotu suplementów diety

Wprowadzenie do obrotu suplementów diety regulowane jest ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W przypadku tego produktu nie wymaga się od przedsiębiorcy pozyskiwania specjalnych pozwoleń czy wcześniejszej rejestracji produktu. W przypadku gdy przedsiębiorca wprowadza na rynek dany produkt po raz pierwszy, musi powiadomić o tym fakcie Główny Inspektorat Sanitarny. Można to zrobić osobiście lub za pomocą wniosku składanego online.

Chociaż przedsiębiorca nie musi specjalnie rejestrować danego produktu jest zobowiązany do zarejestrowania swojej firmy w stacji sanitarno-epidemiologicznej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w obszarze tejże produkcji. Kolejnym etapem jest kontrola pracownika owej stacji a po niej, jeżeli przebiegnie bez zarzutu, przedsiębiorca może rozpocząć produkcję suplementu diety.

Dodaj komentarz